About


 

Është një fakt i njohur që duhet shumë për t’u bërë për situatën ekzistuese të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Megjithatë varfëria, rrjetet e dobëta të sigurisë, mentaliteti i vonuar dhe tranzicioni i vazhdueshëm, i vendos fëmijët në situata të paparashikuara.Kjo faqe u krijua me qellim qe te raportoje mbi situaten e te drejtave te femijeve ne Shqiperi, nepermjet vezhgimit te kujdesshem te situates te te drejtave te femijeve ne te gjithe vendin.Gjithashtu,te kryej edukimin e te Drejtave te Femijeve ne Shkolle nepermjet publikimeve te materialeve te ndryshme informative si libra dhe fletepalosje dhe organizimin e kurseve te trainimit per mesuesit ne partneritet me Ministrine e Arsimit.

 

Misioni :

  • Mbrojtje aktive e te drejtat e femijeve ne Shqiperi;
  • Te perhape informacion per shkeljet e te drejtave te femjeve ne Shqiperi per te gjithe organizmat e interesuara dhe ata qe pregatitin politikat per te drejat e femijeve.
  • Permiresimi i kushteve te jeteses te femijeve ne familje, institucioneve publike dhe shoqeri.
  • Edukimin e te drejtave te femijeve ne shkolla.
  • Zhvillimin e femijeve ne Shqiperi.
     

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s